MISSIE en VISIE

Missie

‘De klimmuur’ gelooft erin dat onderwijs, net als klimmen, boeiend en uitdagend kan zijn.

We willen de kinderen prikkelen en uitdagen met kwaliteitsvol onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van het kind. We bieden hen kansen zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen met hoofd, hart en handen.

Geïnspireerd door de christelijke waarden en normen bieden we een open cultuur aan. Respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, samenwerking en zelfstandigheid zijn klimhaken waar we veel belang aan hechten. Dit alles in openheid en met een duidelijke communicatie.


Visie

‘De Klimmuur’ is een warme, zorgzame dorpsschool die bouwt aan een leerrijke en veilige klimomgeving. Elk kind krijgt alle kansen om op eigen tempo en met eigen mogelijkheden naar de top te klimmen. Soms lukt het je alleen maar soms heb je ook hulp van anderen nodig. We staan klaar om alle kinderen te ondersteunen, aan te moedigen en te begeleiden. Dit alles in een aangename leer- en leefomgeving. Een omgeving waar je veilig mag vallen en weer opstaan. Zo vormen we leerlingen die zich goed voelen, die over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikken om goed voorbereid te zijn op de maatschappij van vandaag en morgen.